Baldintzak

Baldintzak

  1. 9.000 euroko gutxieneko diru-sarrerak eta 39.000 euroko gehienezko diru-sarrerak.

  2. Etxebizitzarik jabetzan ez izatea, jabetza soilean, azalera-eskubidean edo usufruktuan, behin-behineko kalifikazioa egiten den data baino bi urte lehenago.

  3. Bakion erroldatua izatea.

  4. Adin nagusikoa edo emantzipatua izatea.

Baldintza horiek martxoaren 4ko 39/2008 Dekretuan zehaztuta daude.


Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

  • Eskaera-orria.
  • Eskatzailearen NANren fotokopia.
  • Famili Liburuaren fotokopia adingabeko seme-alabarik izanez gero.
  • Errolda-ziurtagiria.
  • 2010ko Pertsona Fisikoen Errenta.

Informazio gehiago Arautzeko baldintza agirian.


Esleipenak zozketa bidez egingo dira.


Dokumentazioa Bakioko Udalaren bulegoetan aurkeztu beharko da, astelehenetik ostiralera, 8:00etatik 14:00etara.

Dokumentazio orokorra
Newsletter

Apuntate a nuestro boletín para tener la última información sobre esta obra.

Información sujeto a las aprobaciones administrativas y licencia de construcción.
La información de esta promoción puede ser modificada por razones técnicas o comerciales. Toda la información exigida por el R.D. 515/89 de 21 de abril, no incluida en esta página, se encuentra a disposición de los interesados en nuestras oficinas comerciales.