Nabarmentzen dugu...

Nabarmentzen dugu...

  • Ez da beharrezkoa inolako baldintzarik betetzea etxebizitza hauek lortzeko. (adin nagusikoa edo emantzipatua izatea eta etxebizitzaren etorkizuneko titularretako bat, gutxienez, Euskal Autonomia Erkidegoan erroldatua izatea salbu).).
  • Esleipendunak gehien gustatzen zaion etxebizitza aukeratzen du.
  • 10 urte eta gero, igorpenak askeak izango dira.

Informazio gehiago Arautzeko baldintza agirian.


Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

  • Eskaera-orria.
  • Eskatzailearen NANren fotokopia.
  • Famili Liburuaren fotokopia adingabeko seme-alabarik izanez gero.
  • Errolda-ziurtagiria.
  • 2010ko Pertsona Fisikoen Errenta.

Dokumentazioa Bakioko Udalaren bulegoetan aurkeztu beharko da, astelehenetik ostiralera, 8:00etatik 14:00etara.

Dokumentazio orokorra
Newsletter

Apuntate a nuestro boletín para tener la última información sobre esta obra.

Información sujeto a las aprobaciones administrativas y licencia de construcción.
La información de esta promoción puede ser modificada por razones técnicas o comerciales. Toda la información exigida por el R.D. 515/89 de 21 de abril, no incluida en esta página, se encuentra a disposición de los interesados en nuestras oficinas comerciales.